Foto: © European Union 2014 - European Parliament.

Den europæiske union

UNIONEN EU (Den Europæiske Union) er en sammenslutning af 28 lande, (se landene her), som er blevet enige om at udøve noget af deres suverænitet (selvbestemmelse) i fællesskab – fordi 28 lande, der står sammen, har meget mere styrke end landene enkeltvis.

At udøve suverænitet i fællesskab vil sige at medlemsstaterne uddelegerer visse dele af deres beslutningskompetence til EU. Man kan sige, at EU især beskæftiger sig med at løse problemer, som bedst kan løses i fællesskab. Det gælder fx, når EU vedtager fælles krav til, hvilke kemikalier industrien må bruge fx i produkter som vaskemiddel og legetøj. Det sker for at beskytte forbrugerne mod giftige stoffer og for at sikre dem rimelige priser. De fælles krav betyder nemlig, at virksomhederne kan konkurrere frit på tværs af landegrænser, fordi de fælles krav gør, at produkter, der fx er produceret i Frankrig, også kan sælges i Danmark. Jo mere konkurrence der er virksomhederne imellem, jo billigere priser får vi som forbrugere.

Tilsammen har EU-landene flere end 500 millioner indbyggere. Det er verdens tredjestørste befolkning efter Kina og Indien, og det giver EU indflydelse. Når der fx skal forhandles en handelsaftale på plads med USA, har EU meget større gennemslagskraft, end hvis EU-landene stod hver for sig og skulle forhandle hver deres aftale.  

Når EU fører en fælles udenrigspolitik, har unionen også meget større gennemslagskraft, end hvis de 28 lande stod alene med hver deres udenrigspolitik. (Se tv-indslag hvilken magt EUs udenrigschef har her).

Men hvor meget skal EU bestemme og på hvilke områder? Der er der meget forskellige holdninger til. Partier som Venstre og Det Radikale Venstre bliver typisk opfattet som meget EU-venlige partier – dvs. partier, der synes, at EU skal have stor indflydelse. I den anden ende af skalaen finder man Dansk Folkeparti, der er meget skeptisk over for EU og Folkebevægelsen mod EU, der arbejder for, at Danmark helt skal forlade EU. / Af Nicola Boserup

 

Suverænitet


Suverænitet betyder selvbestemmelse eller uafhængighed. Når vi overdrager suverænitet, vil det sige, at andre får ret til at bestemme i Danmark. Danmark overdrager suverænitet, når vi overlader lovgivende, udøvende og dømmende magt til en international organisation. Læs mere om suverænitet i relation til EU her

 

 

Danskere i Unionen


Du kan læse om, hvilke partier vi i Danmark har valgt skal repræsentere os i EU her.