Social dumping og sociale klausuler

Underbetalte østarbejdere, der lever under kummerlige forhold i Danmark. Det er social dumbing, og det rammer også danske arbejdere, som mister deres jobs til de underbetalte østarbejdere. Flere kommuner indfører sociale klausuler, der skal sikre lige løn og i Folketinget har man afsat penge til at bekæmpe social dumbing.

SOCIAL DUMBING/ Social dumping dækker over forhold, hvor udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark, har løn- og/eller arbejdsvilkår, som er langt dårligere end det sædvanlige danske niveau. I forbindelse med metrobyggeriet i København har udenlandske håndværkere været udsat for grov social dumping. Der er eksempler på medarbejdere, der har arbejdet for 65 kroner i timen og under helt urimelige forhold. Fx har en medarbejder fået skadet sine øjne, da han blev tvunget til at svejse uden sikkerhedsmaske, mens andre har fået alvorlige forbrændinger fordi arbejdssikkerheden ikke var i orden. Og i efteråret 2014 kom det frem, at en metroarbejdere boede i gammel bygning, der slet ikke var godkendt til beboelse.
Et andet grelt eksempel på socal dumbing i Danmark er en sag med rumænske rengøringsfolk, der arbejdede under slavelignende forhold på skoler i nordsjællandske kommuner. Her arbejdede et rumænsk ægtepar 18 timer dagligt til en løn på 3.000 kr. om måneden.
Social dumbing er altså et problem, fordi nogle EU-borgere udnyttes og ikke får mulighed for at arbejde under ordentlige forhold og til en fair løn.

Social dumbing rammer danske arbejdere
Samtidig er social dumbing et problem for danske lønarbejdere. Hvis flere og flere fx vælger at bruge polske håndværkere, fordi det er billigere, bliver der færre jobs til de danske håndværkere - i hvert fald hvis de vil opretholde deres lønniveau.

Sociale klausuler
For at undgå social dumbing indfører flere kommuner såkaldte sociale klausuler, der skal sikre, at alle arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår, når det offentlige udbyder en opgave til en privat virksomhed. Når en kommune fx får en privat virksomhed til at gøre rent på kommunens folkeskoler, kan en social klausul i kontrakten med det private rengøringsfirma sikre, at medarbejderne skal arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår.

120 mio. til bekæmpelse af social dumbing
Også i Folketinget synes flere partier, at socialt dumbing er et stort problem. Derfor blev der ved finanslovsforhandlingerne i 2014 afsat 120 mio. kr. til bekæmpelse af social dumbing i Danmark. Pengene skal bruges i 2015 - 2018. Læs mere
her. /Af Nicola Boserup