Svar til quizzen

1) Hvor mange medlemslande har EU?
SVAR: EU har 28 medlemslande. Der bor over 500 millioner i EU.

2) Hvem sidder i Ministerrådet?
SVAR: Ministrene fra alle 28 lande. Hvilke ministre afhænger af, hvad der skal diskuteres. Hvis det fx er fødevarer, er det fødevareministrene, der mødes og udgør Ministerrådet. Ministrene handler på vegne af hjemlandets regering og modtager instrukser herfra.

3) EU har flere magtfulde institutioner. Til hvilken EU-institution har vi som EU-borgere mulighed for at få direkte indflydelse på, hvem medlemmerne bliver, når der hvert femte år er EU-valg?
SVAR: Europa-parlamentet. Her vælges 751 politikere fra medlemslandene, heraf 13 danske politikere.

4) Hvad er det Europæiske Råd?
SVAR: Det er de 28 landes statsledere, heriblandt den danske statsminister, som mødes og diskuterer EU’s fremtid og vedtager de overordnede linjer, fx om der kan optages nye medlemslande.

5) Hvad betyder arbejdskraftens fri bevægelighed?
SVAR: At man som EU-borger har ret til at arbejde og opholde sig i et andet EU-land uden at søge om arbejdstilladelse, og at man har ret til at modtage en række velfærdsydelser i det pågældende land på lige fod med landets egne borgere.

6) Hvad er EU’s ERASMUS-program?
SVAR: EU’s  uddannelsesprogram, der bl.a. gør det muligt at studere og komme på praktikophold i andre EU-lande. Med ERASMUS er det muligt at tage noget af sin uddannelse i udlandet og få økonomisk støtte til det. Det er også muligt at få økonomisk støtte til et praktikophold i udlandet. Opholdet kan vare mellem tre og 12 måneder.

7) Hvor mange EU-borgere er der?
SVAR: Der er ca. 500 mio. EU-borgere fordelt på de 28 medlemslande. EU er dermed verdens tredjestørste befolkning efter Kina og Indien.

8) Har EU en fælles asylpolitik, så asylansøgere fordeles mellem EU´s medlemslande?
SVAR: Nej, EU har ikke en fælles asylpolitik, men det debatteres, om EU burde have en sådan.

9) Hvor gamle er eurpæiske unge i gennemsnit, når de flytter hjemmefra?
SVAR: Europæiske unge er i gennemsnit 26 år, når de flytter hjemmefra. I Danmark er vi i gennemsnit 21 år, mens de i Kroatien er 33 år, inden de flyver fra reden.

10) Giver EU lommepenge til unge, der tager til udlandet for at lave frivilligt arbejde?
SVAR: Ja, som frivillig gennem Europæisk Voluntørtjeneste kan du som ung mellem 17 og 30 år få lommepenge i op til et helt år, når du laver frivilligt arbejde i et andet EU-land. Du kan desuden få dækket en stor del af udgifterne til rejsen, kost, husleje og sprogkursus.

11) Hvad er social dumbing?
SVAR: At udenlandske lønmodtagere, der arbejder i fx Danmark, har løn- og/eller arbejdsvilkår, som er langt dårligere end det sædvanlige danske niveau.

12) Hvad er brain drain?
SVAR: At nogle EU-lande drænes for veluddannet arbejdskraft, altså de kloge hoveder, fordi de tager til andre EU-lande og arbejder.

13) Hvor mange europæiske unge under 25 år står uden arbejde?
Ca. hver femte. I oktober 2014 var knap 22 procent af de unge EU-borgerne uden arbejde. Ungdomsarbejdsløsheden varierer meget fra land til land og er særligt slem i lande som Grækenland og Spanien.