Om Ung i Europa

Ung i Europa er et undervisningswebsite udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra Europa-Nævnet og LB-Fonden.

YouGlobe er en forening, der via dialogmøder og undervisningsmateriale, arbejder for at klæde børn og unge på til at tage aktiv stilling til deres nære omgivelser og samfundet som helhed – og give dem lyst og mod til at påvirke omgivelserne, når de synes, at noget skal laves om.