Mangelfuld dækning i medierne svækker EU

Der er et stort vidensunderskud i Danmark om, hvad der foregår på den politiske scene i Europa. Det mener ekspert i Europastudier Jan Ifversen fra Ålborg Universitet.

MEDIEDÆKNING Du mener, der er et problem med danske mediers dækning af EU-stof. Hvad er problemet?  

De danske medier beskæftiger sig typisk med de helt nationale nyheder eller med de helt internationale, hvor fx USA spiller en stor rolle. Det betyder bl.a., at de fleste danskere ved langt mere om, hvilken politik der bliver ført i USA, end hvad der bliver ført af politik rundt om i Europa og i selve EU. Og når medierne så faktisk beskæftiger sig med EU-stof sker det ofte ud fra et nationalt perspektiv og ikke ud fra et europæisk.

Hvad betyder det for vores opfattelse af EU? 

Det betyder, at EU på en måde fremstilles som noget, der kommer udefra. Som et forstyrrende element. Så der er langt større fokus på problemerne ved det europæiske samarbejde, end der er på, hvilke muligheder der ligger i det.Og det svækker selvfølgelig den europæiske identitetsfølelse og tilslutningen til EU i det hele taget.

I Danmark og en række andre lande fik de nationalistiske eller EU-skeptiske partier stor succes. Oplever den europæiske identitetsfølelse en krise i øjeblikket? 

Jeg tror mere, man kan tale om, at tilslutningen til EU som politisk projekt er svækket. Men tingene hænger selvfølgelig sammen. De nationalistiske partier, herunder Dansk Folkeparti, slår jo også på en værdimæssig genoprettelse af den nationale scene, fx gennem de billeder de skaber af indvandrere.

Hvorfor oplever EU sådan en krise?   

Efter anden verdenskrig var tilslutningen stor. Der havde man lige oplevet de europæiske lande bekrige hinanden og kunne i den grad godt se det fornuftige i et forpligtende samarbejde, der kunne være med til at sikre fred fremover. Men i dag måles EU i høj grad på, hvorvidt det er i stand til at levere velfærd og beskæftigelse. Derfor er tilslutningen til EU også faldet som følge af den økonomiske krise. / Af Nicola Boserup

 

"De danske medier beskæftiger sig typisk med de helt nationale nyheder eller med de helt internationale, hvor fx USA spiller en stor rolle. Det betyder bl.a., at de fleste danskere ved langt mere om, hvilken politik der bliver ført i USA, end hvad der bliver ført af politik rundt om i Europa og i selve EU". 
Ekspert i Europastudier Jan Ifversen fra Ålborg Universitet.