Ung i Europa i undervisningen

Om ung i Europa
Ungieuropa.dk er et undervisningssite målrettet gymnasiet, særligt samfundsfagsundervisningen. Sitet bringer EU tættere på ved at styrke elevernes kendskab til, hvordan EU fungerer og give dem konkrete eksempler på, hvordan EU-lovgivning påvirker deres hverdag. Sitet viser desuden, hvordan EU arbejder med at løse problemstillinger, der går på tværs af medlemslandenes landegrænser og hvordan EU-samarbejdet, fx arbejdskraftens fri bevægelighed, giver en række muligheder til EU’s borgere, men også medfører problemer. Desuden beskæftiger sitet sig med europæisk identitet og det at være ung europæer - hvad har vi til fælles? Og hvordan adskiller vi os fra hinanden?

Sådan bruges sitet
Sitet er bygget op som en webavis bestående af artikler og faktabokse bygget op om nedenstående seks temaer. Under hvert tema er tilknyttet forslag til debatspørgsmål og elevopgaver, så eleverne hjælpes til fx at indsamle egen empiri og til at træne deres evne til at debattere og argumentere. Under stort set alle artikler er der links til steder, hvor eleverne kan samle egen empiri. Under temaet Ung i Europa finder du under Euro facts en masse oplysninger om europæiske forskelle i indkomstniveau, levevilkår mv. samt masser af links, hvor eleverne kan samle egen empiri. Desuden er sitet forsynet med en quiz, så eleverne kan teste deres viden om EU.

11,5 procent af EU´s borgere er unge mellem 15 og 24 år. Nogle har adgang til gratis uddannelse og SU, mens andre er afhængige af penge fra deres forældre. Der er mange forskelle, men måske er der også en fælles europæisk identitet. Her kan eleverne møde unge fra forskellige dele af EU - nogen er rejst ud og har mærket forskelle og ligheder med andre europæere.

Mange danskere ved for lidt om EU og kun lidt over halvdelen gad at stemme, da de danske EU-parlamentarikere skulle vælges i 2014. Måske skyldes det, at de danske medier ikke er gode nok til at formidle, hvad der sker i EU. Her kan eleverne møde tre danskere, der er med til at præge udviklingen via deres arbejde i Europa-parlamentet samt læse om, hvordan EU påvirker vores hverdag hver dag.

Hvordan er EU organiseret? Hvad er EU´s væsentligste organer? Hvad er formålet med EU og hvilke værdier hviler EU på? Her får eleverne en introduktion til lovgivningsprocessen, Europa-parlamentet, Kommisionen mv.

Handler om arbejdskraftens fri bevægelighed på godt og på ondt. At vi som danskere uden problemer kan bo og arbejde i andre EU-lande. Men at den fri bevægelighed har skabt en række problemer, som man ikke i tilstrækkelig grad havde forudset. Fx problemer med brain drain, (at østeuropæiske lande drænes for veluddannet arbejdskraft) og social dumbing samt problemer med, hvilke ydelser udenlandske EU-borgere skal have ret til.

Den økonomiske krise i Europa har gjort mange europæere arbejdsløse, særligt de europæiske unge. Knap 22 procent af EU´s unge står nemlig uden job. Her kan eleverne læse om, hvordan EU forsøger at gøre noget ved problemet, møde unge europæere, der er ramt af arbejdsløshed og læse om nogen, der er taget til udlandet for at få job.

Som følge af store konflikter og kriser flere steder i verden, forsøger et stigende antal mennesker fra bl.a. Syrien og Eritrea at trænge ulovligt ind i EU for at søge asyl. Grækenland og Italien er særligt hårdt ramt af flygtninge-strømmen. Og når først en person har søgt om asyl i fx Grækenland, skal Grækenland behandle asylsagen. Skal EU-landene være solidariske og indføre en fælles asylpolitik, hvor man fordeler flygtningene mere jævnt mellem medlemslandene - eller er det bare ærgerligt for Italien og Grækenland? Det handler temaet Fort Europa om.

 

Ungieuropa.dk er udviklet og produceret af foreningen YouGlobe, der arbejder for at styrke unges engagement i demokratiet. Projektet er støttet af Europa-Nævnet og LB Fonden.

Gå til Quizsiden her eller hent den som pdf nedenfor.

Nyttige links


Din feedback

Hvis du har ris eller ros eller forslag til elevopgaver, som du synes, at andre skal have gavn af, så send os en mail på info@youglobe.dk