Fort Europa

Som følge af store konflikter og kriser flere steder i verden forsøger et stigende antal mennesker fra bl.a. Syrien og Eritrea at trænge ulovligt ind i EU for at søge asyl. Grækenland og Italien er særligt hårdt ramt af flygtninge-strømmen. Og når først en person har søgt om asyl i fx Grækenland, skal Grækenland behandle asylsagen. Skal EU-landene være solidariske og indføre en fælles asylpolitik, hvor man fordeler flygtningene mere jævnt mellem medlemslandene – eller er det bare ærgerligt for Italien og Grækenland?

EU fælles asylpolitik

Et trængt ´Fort Europa´

MIGRANTER Migranter brænder deres fingeraftryk for at undslippe Dublin-forordningen, Grækenland og Italien er bukket inder for presset på EU's grænser og migranter drukner i Middelhavet på vej til EU. Spørgsmålet om et fælles asylsystem i EU er mere presserende end nogensinde før.

Læs mere

asylansøgere EU

"Migranterne var som orange pletter i min natkikkert"

GRÆNSEVAGTER Med termiske kikkerter og videoovervågning vogter de unge politimænd Lenno og Mitch EU's grænse i Grækenland som led i Frontex-operationen Aspida.

Læs mere

Læs om EU´s værdier og formål og diskutér om EU burde indføre en fælles asylpolitik, der fordelte asylansøgere mere jævnt mellem landene.