Margrethe Auken, SF

Bendt Bendtsen, Det konservative Folkeparti

Margrethe Auken: Åbenhed i EU

Hvad er EU-parlamentariker Margrethe Auken (SF) særlig stolt af? Og hvad har sidst gjort hende tosset? 

Hvad håber du på at få ændret, mens du sidder i Parlamentet?

FOLKEVALGTE Noget af det vigtigste for mig er, at vi skaber mere åbenhed i EU’s institutioner. Det er den sikreste måde at undgå korruption og samtidig få borgerne til at deltage mere i samarbejdet.Det er også meget vigtigt, at vi i EU stiller skrappere krav til miljøet. Danmark er et forbillede på området, og det skal vi bruge aktivt. Det er derfor helt forkert, når folk går og siger, at Danmark ikke får noget ud af EU-samarbejdet. Det er nemlig kun i EU, at vi kan styre klimaet, og både Danmark og miljøet får rigtig meget ud af vores medlemskab.

Hvad er den bedste arbejdsdag, du har haft, siden du startede og hvorfor?

Jeg har haft mange gode dage efter over 10 år i Europa-Parlamentet. En af de bedste var i april i år.  Der vedtog Europa-Parlamentet Auken-rapporten, som sikrer, at vi i EU vil reducere mængden af plastikposer med 80 procent. Plastikforureningen er som en kontinuerlig oliekatastrofe i slowmotion - det er et kæmpe problem, der kun kan styres i EU-regi. Jeg har kæmpet hårdt med sagen i omkring to år, så jeg er stolt over, at det lykkedes.

Hvornår blev du sidst edderspændt rasende eller ked af det, mens du var på arbejde og hvorfor?

For to år siden var jeg med Palæstina-delegationen på besøgstur for at vise vores modstand mod besættelsen. Alle medlemmerne af delegationen skulle besøge Gaza og drøfte den forfærdelige humanitære situation, hvor der mangler basale fornødenheder som vand, mad og bygningsmaterialer. Turen havde været planlagt i månedsvis og fire dage før aflyser de israelske myndigheder. De gjorde det kun for at straffe Europa.

Hvordan har det at blive valgt til Europa-Parlamentet ændret dit liv på godt og ondt?

Skønt jeg efter mere end 20 år i Folketinget var meget fortrolig med parlamentarisk arbejde er det en stor udfordring, dels at tage fra Valby til Bruxelles i stedet for til Folketinget, dels at arbejde med sager, der betyder så meget for borgerne. Det har naturligvis omkostninger for min familie og venner i Danmark, at jeg har et job, hvor jeg rejser så meget. Heldigvis er alle meget tålmodige og støttende.

Hvad er det bedste ved dit job?

Når jeg får noget igennem i Europa-Parlamentet, får jeg mere igennem end jeg nogensinde har fået i Folketinget. Selvom der i Danmark er meget mere fokus på sagerne i Folketinget, bliver der i EU lavet vigtig lovgivning for både borgere, miljøet og Danmark.

Hvad er det værste ved dit job?

Det værste er alt det rejseri. Det med at flyve på arbejde er ikke så sjovt i længden, men det lærer man at leve med. De positive ting ved jobbet vejer det op. Også selvom jeg er ved at blive en gammel dame på 69. / Af Nicola Boserup

Bendt Bendtsen: Mindre bureaukrati

Hvad arbejder EU-parlamentariker Bendt Bendtsen (K) særligt på at få gennemført i Parlamentet? Og hvad er det bedst og værste ved hans job? 

Hvad håber du på at få ændret, mens du sidder i Parlamentet?

FOLKEVALGTE Jeg håber, at det lykkes at gennemføre bedre forhold for små og mellemstore virksomheder. Det er adgang til finansiering, mindre bureaukrati og bedre adgang til markederne. Der er masser af forslag på dette område. Og så håber jeg, at det lykkes at påvirke kommissionen til at komme med nogle forslag om bekæmpelse af international kriminalitet og hjemtagelse af egne statsborgere til afsoning i eget hjemland. Der er behov for opstramninger.

Hvad er den bedste arbejdsdag du har haft, siden du startede og hvorfor?

Det var da det lykkedes i Parlamentet at sikre dansk realkredit, så vi fortsat kan have disse helt specielle lån i Danmark.

Hvornår blev du sidst edderspændt rasende eller ked af det, mens du var på arbejde og hvorfor?

Da det lykkedes Norge at slippe afsted med særtold over for danske landmænd og gartnere, og som har kostet arbejdspladser i Danmark. Norge ønsker at tage det søde, men vil ikke røre det sure, og det har Kommissionen ikke reageret på endnu.

Hvordan har det at blive valgt til Europa-Parlamentet ændret dit liv på godt og ondt?

Det har ikke ændret mit liv særligt meget. Jeg har som partiformand og minister været vant til at arbejde meget og være meget væk fra familien.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det er friheden til at beskæftige sig med det, man finder interessant. Og det at skabe resultater til gavn for Danmark og Europa.

Hvad er det værste ved dit job?

Det er rejsetiden. Jeg bruger nok i gennemsnit mere end 40 timer om måneden på at rejse. Så hoteller, lufthavne, fly og tog er noget man undgår i sin ferie. / Af Nicola Boserup

Politikere i parlamentet


Der sidder 751 europæiske politikere i Europa-parlamentet. 13 af dem er fra Danmark.

Deres vigtigste opgave er at stemme om de lovforslag, der fremsættes af Kommisionen samt at vedtage EU´s budget sammen med Ministerrådet.

De 751 politikere er fordelt i kun syv forskellige politiske grupper. Der er altså i gennemsnit over 100 politikere i hver gruppe. Det er politkere fra mange forskellige lande og partier.

 

Margrethe Auken


Margrethe Auken er medlem af SF og har siddet i Europa-Parlamentet siden 2004. Inden da sad hun i Folketinget, hvor hun blev valgt ind i 1979. Hun er oprindelig uddannet præst.

I Europa-Parlamentet er hun en del af den grønne gruppe, Greens/EFA.

Hun sidder i Borgerklageudvalget, Landbrugsudvalget og Miljø og sundhedsudvalget.

Hendes mærkesager er "grøn omstilling, global solidaritet og et borgernært EU".

Du kan læse mere om, hvad hun laver lige nu på hendes facebookside her.

 

 

 

Bendt Bendtsen


Bendt Bendtsen er medlem af Det Konservative Folkeparti og var partiets leder fra 1999 til 2008. Inden han gik ind i politik arbejdede han i politiet. 

Han har siddet i Europa-Parlamentet siden 2009, hvor han er en del af den konservative EPP-gruppe. Han sidder i Udvalget for Industri, Forskning og Energi.

Hans mærkesager er "mere handel, mindre bøvl, global frihandel og ambitiøse målsætninger inden for energi og klima".

Du kan læse mere om, hvad han laver lige nu på hans facebookside her.