EU – en sammenslutning af 28 lande

EU

Den europæiske union

UNIONEN EU (Den Europæiske Union) er en sammenslutning af 28 lande, som er blevet enige om at udøve noget af deres suverænitet (selvbestemmelse) i fællesskab – fordi 28 lande, der står sammen, har meget mere styrke end landene enkeltvis.

Læs mere

Kommisionen Europa-parlamentet

EU's institutioner

EU´S INSTITUTIONER Ud over Det Europæiske Råd er de tre vigtigste institutioner i EU: Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Det er nemlig her, det besluttes, hvilke nye love der skal laves.

Læs mere

EU's værdier og formål

EU's værdier og formål

VÆRDIER OG FORMÅL EU bygger på værdier om frihed, demokrati og ligestilling og EU´s mål handler bl.a. om at fremme fred og befolkningernes velfærd og give borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Læs mere