Sådan påvirker EU din hverdag

 EU påvirker din hverdag på mange områder - fra rygning til trafiksikkerhed

DIN HVERDAG

EU passer på dig i dit arbejde
EU har stor betydning for arbejdsmiljøet på dit arbejde, hvad enten du er rengøringsdame, arbejder i butik, underviser på en skole eller er læge. Selvom der er tale om en minimumsregulering, altså mindstekrav til, hvordan arbejdsgiveren skal indrette arbejdspladsen og arbejdsgangene, har reglerne fx stor indflydelse på, hvorledes arbejdsgiverne skal træffe passende forebyggende foranstaltninger til hele tiden at gøre arbejdsmiljøet sundere og sikrere. En generel lovgivning på området blev fastsat så tidligt som i 1989, men derudover findes en række specifikke særlovgivninger, der udstikker regler om fx arbejdsudstyr, ergonomiske forhold og hvilke og hvor mange kemiske stoffer, man må udsættes for. Læs mere
her.

EU passer på dig i trafikken
Blindvinkelspejle har været påbudt på nye lastbiler i EU siden 2007, og siden 2009 er gamle lastbiler blevet pålagt at få dem eftermonteret. Det betyder, at lastbilchaufførerne bedre kan se, hvad der sker ved siden af bilen. Det har betydet, at der nu er færre færdselsulykker, hvor chaufførerne på grund af ‘blinde vinkler’ ikke kan se fx cykler eller fodgængere. Læs mere
her.

EU sikrer dig lavere priser på udlandstelefoni
EU har gjort det billigere at ringe fra et land til et andet ved at sætte et loft for, hvad teleselskaberne må tage for, at du ringer hjem fra ferien.

Irriterende cookieregel beskytter dit privatliv
Er du irriteret over, at de såkaldte cookies beder om din accept, næsten hver gang du besøger en hjemmeside? Det er faktisk EU, der har besluttet, at du altid skal spørges, om du kan acceptere cookies. En cookie lagrer oplysninger om din færden på nettet. Det handler heldigvis ikke om adgangskoder eller kreditkortoplysniger, men hvis du handler på nettet, husker cookies fx dit navn og adresse, eller hvad du tidligere har søgt på, så reklamer på fx din facebookprofil kan målrettes lige netop dig. I 2011 indførte EU regler om, at hjemmesider skal spørge dig om lov til at lagre sådanne informationer. Læs mere
her.

Èn mobiloplader over dem alle
Hvis din telefon løber tør for strøm, kan du i fremtiden låne din vens oplader, uanset hvilken telefon han har! EU kommissionen har gennem længere tid lagt pres på mobilproducenterne, for at ensarte opladerne, så forbrugeren ikke skal købe en ny, blot fordi han eller hun skifter telefon. Mobilopladere, som ændres hele tiden, er nemlig belastende ikke blot for forbrugeren, men også for miljøet, hvor de kasserede opladere udgør affald, der kræver store ressourcer at bortskaffe på en miljørigtig måde. Det bliver også muligt at købe mobiltelefoner helt uden tilhørende oplader, så man kan genbruge sin gamle, hvilket alt andet lige vil sænke priserne, når EU skærer igennem i 2017. Læs mere
her.

EU går ind i kampen mod rygning
Tobaksforbrug er den største sundhedsrisiko i Europa, hvis man ser på de sundhedsrisici, som kan forebygges. Faktisk er tobak ansvarlig for ca. 700.000 dødsfald hvert år i EU. Derfor står EU-landene sammen med den løftede pegefinger. Om nogle år vil alle cigaretpakker i EU have påskrevet advarsler såsom “rygning dræber” og prydes med billeder af forkullede rygerlunger. Pakkerne vil blive pålagt minimumsmål, så der er plads til, at advarslerne kan blive store og tydelige, ligesom mentolcigaretter og “tynde” cigaretter, der kan gøre tobaksrygningen mere attraktiv for eksempelvis kvinder, ikke længere vil være tilladte på markedet. Læs mere
her.

Fri bevægelighed for varer
Det er ikke kun arbejdskraft, der kan bevæge sig frit inden for EU’s grænser, men også europæisk producerede varer. Det betyder, at konkurrencen forøges, og forbrugeren i sidste ende kan få billigere varer af høj kvalitet. Men det betyder også, at vi i Danmark må sige ja til varer, vi ellers ikke ville have på markedet. Indtil 2004 var for eksempel Red Bull og vand tilsat vitaminer ikke at finde i Danske supermarkeder. Ifølge dansk lovgivning var en sådan tilsætning forbudt, når der ikke var et ernæringsmæssigt behov hos den danske befolkning. Dette gik dog ikke i spænd med, at varer produceret i EU frit skulle kunne rejse på tværs af grænserne, hvorfor Danmark i 2004 måtte underlægge sig EU’s lovgivning om, at såkaldte berigede fødevarer er lovlige, medmindre de direkte vurderes sundhedsskadelige.

Læs mere om fri bevægelighed af varer i EU her. 

EU er god mod dyrene
Der bliver ikke længere testet kosmetiske produkter på dyr i EU. Forbuddet, der blev indført i 2004 på færdige kosmetikprodukter og i 2009 på kosmetiske ingredienser, indebærer også, at disse produkter slet ikke kan sælges i EU. Dette sikrer, at testningen på dyr ikke blot flyttes til andre lande. 2013 var sidste frist for udfasning dyreforsøg i EU, så når du i dag lægger mascara eller børster tænder, kan du være helt sikker på, at ingen dyr har lidt for din skønhed! Læs mere
her. / Af Luise Møller Johansen