Arbejdskraftens fri bevægelighed

Som EU-borger har man ret til at arbejde og bo i et andet EU-land uden en arbejdstilladelse og ret til en række sociale ydelser på lige fod med landets egne borgere. Det betyder fx, at vi som danskere uden problemer kan bo og arbejde i andre EU-lande. Men det har også medført en række problemer, som man ikke i tilstrækkelig grad havde forudset. Fx problemer med brain drain, som henviser til, at nogle østeuropæiske lande drænes for veluddannet arbejdskraft og social dumbing, altså at fx østeuropæiske arbejdere underbetales, når de tager jobs i fx Danmark. I Danmark har det også skabt debat om, hvilke ydelser udenlandske EU-borgere skal have ret til.

social dumbing

Social dumping og sociale klausuler

SOCIAL DUMBING Social dumping dækker over forhold, hvor udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark, har løn- og/eller arbejdsvilkår, som er langt dårligere end det sædvanlige danske niveau. Social dumbing rammer også danske arbejdere, som mister deres jobs til de underbetalte østarbejdere.

 

Læs mere

ulige løn

EU’s smertensbarn

ULIGE LØN Hvad sker der, når arbejdskraften rykker sig hurtigere, end arbejdstidsregler og overenskomster kan nå at følge med? Med den fri bevægelighed kom også historierne om polske arbejdere ved metrobyggeriet i København, der bor i barakbyer og arbejder uden overenskomst.

Læs mere

social dumbing skurvognsby

Livet i barakbyen

SKURVOGNSBY Robert Alonzo og Arthur Antkiewicz er rejst til København fra Italien og Polen for at arbejde ved metrobyggeriet. Over og under jorden samarbejder de med folk med 22 forskellige nationaliteter. Cirka 450 af bor sammen i en barakby i Københavns Sydhavn.

Læs mere

Brain drain

Når et land mister sin fremtid

BRAIN DRAIN For flere af de nye EU-lande har de åbne grænser en utilsigtet effekt: Den veluddannede ungdom, der skulle forme fremtiden, flytter væk – mod bedre jobs og højere lønninger. Hvordan får man dem til at vende tilbage?
 

Læs mere

fri bevægelighed sociale ydelser

Hvem er bange for velfærdsturisterne?

SOCIALE YDELSER Der skal være lige vilkår for alle borgere i EU, lyder idealet. Men gælder det også, når det handler om sociale ydelser som boligsikring og børnepenge? Storbritanniens premierminister David Cameron indledte 2014 med at melde ud, at han vil begrænse indvandringen fra EU’s østlande og især afskære dem fra de sociale ydelser, som britiske statsborgere er berettiget til. 

Læs mere

job i udlandet

Job og drømmepige i London

JOB I UDLANDET Debatten om fri bevægelighed handler tit om udlændinge, der tager til Danmark. Men tusindvis af danskere tager til udlandet for at arbejde. Mød Nikolaj og Andreas, der tog til London for at få arbejde.

Læs mere

Debatspørgsmål/arbejdsopgaver

Diskuter fordele og ulemper ved arbejdskraftens fri bevægelighed.
Diskuter hvad der findes af løsninger på de problemer, som den fri bevægelighed har skabt.